De impact van Artificial Intelligence op marketing

19 april 2023

Artificial Intelligence (AI), oftewel Kunstmatige Intelligentie (KI) heeft in de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt en heeft ondertussen vele sectoren veroverd. Eén van de sectoren waarin AI zijn stempel heeft gedrukt is marketing. AI heeft veel potentie om de manier waarop bedrijven hun product en diensten verkopen, te transformeren. Het helpt onder andere bij het voorspellen van consumentengedrag, het verbeteren van klantrelaties en het efficiënter en doelgerichter maken van campagnes. Maar wat is AI precies, hoe werkt het eigenlijk in marketing en wat is er nodig om het juist in te zetten? In deze blog waan we dieper in op de impact van AI op marketing en beantwoorden wij deze vragen.

Wat is artificial intelligence?

Om deze vraag te beantwoorden gaan we terug naar 1950. In dat jaar stelde Alan Turing, de grondlegger van computerwetenschappen, in zijn boek Computing Machinery and Intelligence zichzelf de vraag ‘Kunnen computers denken?’ Om deze vraag te beantwoorden bedacht hij de Turing Test: een persoon stelde dezelfde vragen aan twee terminals waarvan één werd bediend door een mens was en één een computer. Na een aantal vragen was het aan de ondervrager de taak om het mens aan te wijzen. Dit ging een aantal keer opnieuw. Wanneer de ondervrager het meer dan de helft bij het verkeerde eind had werd de conclusie getrokken dat de computer kunstmatige intelligentie bezat. De computer had zich namelijk ‘menselijk’ gedragen en een mens om de tuin geleid.

Na het boek van Alan Turing te hebben gelezen definieerde Stanford University professor John McCarthy Artificial Intelligence als volgt:

´The science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. It is related to the similar task of using computers to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable.’

Kort gezegd houdt AI in dat computers menselijk gedrag imiteren waarbij de taken worden verbeterd aan de hand van informatieverzameling vanuit de vele bronnen van het wereldwijde web.

Hoe kan AI ingezet worden in marketing?

Meerdere specialisten én de OpenAI-bots zelf van mening dat AI enkel een hulpmiddel is om de huidige marketingstrategieën te verbeteren. Het kan namelijk op veel verschillende manieren worden ingezet in marketing. Het kan worden ingezet om een voorspellende analyse te maken. Aan de hand van verschillende bronnen, zoals eerdere aankopen of zoekgeschiedenis, kan een AI-bot voorspellingen doen over toekomstig klantgedrag. Aan de hand van deze voorspellingen kunnen er effectievere en doelgerichte campagnes worden opgezet en kunnen marketeers betere beslissingen nemen omtrent strategieën.

Ook kan AI worden ingezet om een gepersonaliseerde campagne op te zetten. Door een AI-bot het klantbestand van uw bedrijf te laten analyseren kan deze persoonlijke marketinguitingen maken. Deze uitingen zijn afgestemd op de interesses, voorkeuren en gedrag van de personen uit het klantbestand. Tevens kan een AI-bot social media kanalen monitoren. De bot krijgt een melding bij een online vermelding van het merk of de merknaam.

Aan de hand van deze meldingen kunnen marketeers veel sneller reageren op feedback, klachten en complimenten. Daarnaast kan een AI-bot worden ingezet om content te creëren. Van blogs tot productbeschrijvingen of zelfs captions onder social media berichten. Alles kan worden gegenereerd. Tot slot kunnen AI-bots helpen bij het automatiseren van routinematige taken. Dit stelt marketeers automatisch in de gelegenheid om meer tijd te besteden aan het verbeteren van hun strategieën.

Wat is nodig om AI in te zetten in marketing?

Om AI in te zetten voor een marketingbedrijf, heb je de volgende tools nodig:

  1. Data Science-tools: om voorspellingen te doen, moeten marketingbedrijven gebruikmaken van geavanceerde data science-tools zoals machine learning, voorspellende analytics en deep learning. Deze tools kunnen bedrijven helpen om hun marketingstrategieën te verbeteren door middel van voorspellende analyses.
  2. Databases: om AI te gebruiken, is het nodig om data te verzamelen en te verwerken. Bedrijven moeten een betrouwbare database gebruiken om deze data op te slaan en te verwerken.
  3. wAI-software: bedrijven hebben AI-software nodig om AI-algoritmes te implementeren. Deze software kan worden gebruikt om voorspellingen te doen, nieuwe inzichten te verkrijgen en te voorspellen
Auteur

Jeroen Klein

SEO-Specialist